AFEW-Україна увійшла до Коаліції «Права дитини в Україні»

Склад Коаліції НУО «Права дитини в Україні» поповнився новою організацією – Міжнародним благодійним фондом «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West – AFEW-Ukraine).

Коаліція була створена на початку 2012 року з метою сприяння дотриманню прав дитини та спостереження за ефективною реалізацією Прикінцевих спостережень і рекомендацій, наданих Комітетом ООН з прав дитини. Також однією з основних задач Коаліції є обмін кращими практиками у сфері забезпечення прав дитини. Коаліція об’єднала в собі громадські та міжнародні організації й об’єднання, що працюють в інтересах дітей на території України, та є дієвим комунікативним майданчиком для обміну досвідом та підвищення кваліфікації у царині захисту прав дитини та важливим агентом впливу на прийняття рішень у галузі прав дитини в Україні.

AFEW-Україна має за честь долучитися до спільних зусиль із забезпечення прав дітей та їхніх інтересів в рамках Коаліції “Права дитини в Україні” та впевнена, що наша експертна оцінка та досвід роботи із  підлітками груп ризику, особливо тими, які мають досвід вживання психоактивних речовин, та тих, хто перебуває в конфлікті з законом, сприятимуть підвищенню компетентності та зміцненню потенціалу Коаліції та поліпшенню взаємодії урядових і неурядових організацій в інтересах дітей в Україні.