Скринінгова анкета для соціальних працівників

Скринінгова анкета порушення прав підлітків груп ризику (ПГР)

Скринінгова анкета для моніторингу порушених прав неповнолітніх осіб, які належать до групи ризику заповнюється соціальним працівником, або іншим спеціалістом, який працює із підлітком групи ризику, спільно із самим підлітком у паперовому варіанті.

Кожне питання анкети має на меті перевірити чи мало місце порушення одного з ключових прав підлітка. У кожному питанні міститься один або декілька варіантів відповіді, які можуть стати сигналом для додаткових усних уточнюючих запитань з боку соціального працівника, або іншого спеціаліста. Приклади таких запитань (та відповідні посилання на норми чинного законодавства) надаються в Інструкція по роботі з інструментом моніторингу прав ПГР та не є вичерпними та залежать від кожної конкретної ситуації клієнта.

Після заповнення скринінгової анкети соціальний працівник має надати клієнту мінімальну інформацію щодо його прав (навіть якщо порушення прав не було виявлено). Клієнт має знати свої базові права та до кого він може звернутись у разі їх порушення. При потребі з клієнтом необхідно провести індивідуальну консультацію та/або запропонувати навчання щодо дотримання своїх прав (якщо таке проводиться в організації) та/або видати ІОМ (за наявності). Клієнту необхідно розповісти до кого він/вона можуть звернутись у разі, якщо будуть порушуватись їх права та що саме вони можуть зробити щоб відстоювати свої права.

У разі виявлення порушення прав(а) клієнта необхідно звернутись до юриста та заповнити відповідну заяву до юриста для подальшого супроводу кейсу/випадку та заповнити он-лайн форму на сайті AFEW-Україна. Після цього важливо відслідковувати вирішення проблеми щодо кожного оформленого за алгоритмом кейсу/випадку порушення прав(а) клієнта.

Скринінгова анкета для соціальних працівників (та інших спеціалістів, які працюють із ПГР) щодо виявлення порушення прав ПГР