Варбан Марина, Ковальчук Катерина, Валова Лариса “Нові підходи до онлайн-профілактики та підтримки професіоналів: онлайн-супервізія та дистанційна профілактика ‘Safe boxes’”

Варбан Марина, Ковальчук Екатерина, Валовая Лариса «Новые подходы к онлайн-профилактике и поддержке профессионалов: онлайн-супервизия и дистанционная профилактика “Safe boxes”»

Презентація / Presentation / Презентация