Нерубаєва Ірина та Мусатенко Віта “Моніторинг порушення прав підлітків”

Нерубаєва Ірина та Мусатенко Віта “Моніторинг порушення прав підлітків”

Iryna Nerubaieva and Vita Musatenko “Monitoring of violations of adolescents’ rights”

Нерубаева Ирина и Мусатенко Вита «Мониторинг нарушения прав подростков»

Презентація / Presentation / Презентация