Тренінг «Базові навички вирішення конфліктів та посередництва/медіації»

2-6 квітня 2018
Київ, Україна