Чи порушуються права підлітків груп ризику в Україні: результати пілотного впровадження інструменту з моніторингу та документування випадків порушення прав

Ми звикли уявляти правозахисників як людей, які організовують акції, стоять під стінами Парламенту, мають юридичну освіту та регулярно ходять до суду, проте насправді захищати права людей можуть усі. Кожен із фахівців, який працює у проектах МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West – AFEW-Україна), по суті, і є правозахисником.

Передумови впровадження інструменту

За останні роки Україна досягла значних успіхів у протидії епідемії ВІЛ, однак все ще є низка прогалин у первинній та вторинній профілактиці, які потребують ретельної уваги. У першу чергу це стосується профілактики ризикованої поведінки серед дітей, підлітків та молоді, зокрема щодо питань вживання наркотиків, сексуальних практик і репродуктивного здоров’я.

Згідно з останніми оціночними даними, кількість підлітків груп ризику (ПГР) відповідно до ризиків інфікування ВІЛ в Україні становить 129 000 осіб, із них 21 700 – споживачі ін’єкційних наркотиків (ЮНІСЕФ, 2015). Проте офіційні дані щодо кількості ПГР, в тому числі неповнолітніх споживачів наркотиків в країні відсутні. Окрім того, ПГР в Україні є закритою групою й відсутність статистичних даних, стигматизація, дискримінація та правові бар’єри ще більше ускладнюють їх доступ до послуг з профілактики ВІЛ/ІПСШ.

Починаючи з 2012 року AFEW-Україна підтримує роботу зі створення системи допомоги підліткам, які вживають психоактивні речовини, в Україні в рамках проекту «Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів. Було створено соціальні бюро, реабілітаційний центр та центри денного перебування в Харкові, Полтаві, Кропивницькому та Чернівцях. Тільки за 2017 рік у межах проектної діяльності 1215 підлітків отримали 21 290 послуг.

Досвід роботи AFEW-Україна свідчить, що неповнолітні споживачі наркотиків стикаються із різним видам порушень їх прав, про які нерідко не знає ніхто з їх близького оточення, навіть батьки. Відсутність оперативного реагування призводить до повторних порушень прав, створює бар’єри в отриманні своєчасної допомоги спеціалістів і в результаті підвищує ймовірність виникнення негативних наслідків від вживання психоактивних речовин та інших видів ризикованої поведінки. Таким чином, порушення прав неповнолітніх, яке залишається непоміченим – один із серйозних факторів, який підвищує ризики інфікування ВІЛ.

Незважаючи на часті випадки порушення прав по відношенню до неповнолітніх, про які повідомляють надавачі послуг, дуже рідко такі випадки фіксують офіційно чи мають широкий розголос. Це, в першу чергу, пов’язано з відсутністю відповідних механізмів виявлення та документування фактів порушення прав у рамках системи надання допомоги неповнолітнім. Через нерозуміння власних прав або невіру в те, що можна щось змінити, неповнолітні рідко розказують про факти порушення чи звертаються з проханням їх захисту. Окрім того, соціальні працівники та психологи, які найчастіше контактують з ПГР, або не мають відповідних знань та інструментів для реагування на факти порушення, або вважають, що це можуть зробити тільки юристи.

Саме тому у 2016 році виникла ідея створення інструменту моніторингу порушення прав ПГР, яким би могли скористатись практично будь-які спеціалісти, які надають допомогу ПГР, та володіють базовими знаннями про права людини. Також було важливо створити такий інструмент, який би дозволив спеціалістам виявляти факти порушення прав неповнолітніх навіть, якщо підліток звернувся до них зовсім з іншим запитом. У 2017 році ця ідея втілилась у пілотному проекті з впровадження інструменту з моніторингу та документування випадків порушення прав ПГР в Україні. Метою впровадження цього інструменту є оперативне реагування та допомога найбільш уразливим підліткам у випадку порушення їх прав, а також системний збір статистичних даних та оцінка масштабів проблеми порушення прав ПГР задля подальшої адвокації на національному та місцевому рівнях. І хоча пілотування інструменту проходило на базі 4 громадських організацій, він може стати у нагоді широкому колу організацій та спеціалістів, які надають послуги уразливим дітям, підліткам та молоді.

«Нашою задачею було показати, як працівник без спеціальної освіти, без формальної назви у посаді «правозахисник», може стати на захист прав ключових спільнот, – коментує Анастасія Шебардіна, старший менеджер проекту AFEW-Україна. – Коли людина впевнена, що вона здатна захищати права інших людей, і результати її роботи будуть вищими. Коли фахівці, які не мають юридичної освіти, думають, що тільки юристи можуть бути правозахисниками, то вони і не будуть навіть намагатися. Усвідомлення того, що правозахисник – це не окрема професія, може значно змінити і те, як людина виконує свою роботу, і як вона її презентує, і, відповідно, допоможе досягти більшого. Часто фахівці не розуміють, що проблеми клієнтів, з якими вони стикаються, належать до сфери порушення прав

Пілотування інструменту

Інструмент моніторингу порушення прав ПГР складається з інструкцї з використання інструменту моніторингу порушення прав ПГР, скринінгової анкети для соціальних працівників та інших фахівців щодо виявлення порушення прав ПГР, форми заяви для юриста та онлайн-форми реєстрації випадків порушення прав ПГР для соціальних працівників або інших представників клієнта онлайн на сайті AFEW-Україна тільки у випадку виявленого порушень/порушення прав/а клієнта. Онлайн-форма допомагає збирати статистичні дані щодо порушень прав неповнолітніх, і, за необхідності, консультувати щодо супроводу та вирішення таких справ. Зараз таку допомогу надає юридичний консультант AFEW-Україна.

Пілотувався інструмент моніторингу порушення прав ПГР у 4 містах (Кропивницький, Чернівці, Полтава та Харків) на базі організацій-партнерів проекту «Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини», з 2017 року. В кожному з цих міст AFEW-Україна провів 2-денні тренінги для навчання спеціалістів організацій-партнерів проекту та членів їх партнерської мережі на місцях щодо базового розуміння прав людини й дитини та особливостей впровадження та практичної реалізації інструменту моніторингу. У цих тренінгах взяли участь близько 100 учасників. Також для всіх охочих було проведено навчальний вебінар.

Зараз скринінг порушення прав проводиться з усіма клієнтами проекту, які потрапляють у програму соціального супроводу. Виявлені випадки порушення прав документуються в онлайн-формі. Юрист-консультант AFEW-Україна аналізує задокументовані випадки та консультує спеціалістів на місцях щодо юридичних аспектів надання допомоги та вибору найкращої стратегії вирішення проблем.

Результати впровадження інструменту

За період із січня по грудень 2017 року у 4 пілотних містах було проведено 792 опитування серед підлітків та молоді 14-21 року за допомогою скринінгової анкети. Серед них 430 підлітків були 14-18 років. Усього в онлайн-форму на сайті AFEW-Україна було внесено 95 випадків (12% від опитаних) порушення прав ПГР.

За результатами пілотного впровадження інструменту можна стверджувати, що формат інструменту моніторингу та документування випадків порушення прав неповнолітніх допомагає спеціалістам виявляти більше фактів порушення прав та оперативно реагувати для їх вирішення, а аналіз задокументованих випадків порушення прав неповнолітніх дозволяє виявляти типові ситуації, в яких порушуються права, для кожного окремого регіону чи міста.

Так, аналіз випадків порушення прав неповнолітніх показав, що у Харкові та Полтаві найчастіше порушуються права на освіту дітей ВПО та житлові питання для дітей-сиріт. У Чернівцях є проблема відсутності ефективного механізму реагування на спроби самогубства серед підлітків, зокрема якщо вони пов’язані із вживанням наркотичних речовин. У Кропивницькому фактором, який сприяє порушенню прав неповнолітніх, є робота так званих «Рад профілактики», які збираються при школах та ПТУ для винесення публічної догани неповнолітнім, якщо вони скоюють дрібні правопорушення (наприклад, порушення правил школи, або у разі, якщо стало відомо, що вони вживали наркотики). На зібрання таких рад запрошують вчителів та вихователів навчального закладу, священиків та спеціалістів з інших закладів (наприклад, психологів), які часто публічно принижують та залякують підлітка. У кожному з регіонів партнерської мережі були випадки порушення презумпції невинуватості, зокрема, з боку поліції та працівників освіти. Третина ситуацій стосується випадків стигматизації/дискримінації підлітків, що свідчить про обмеження їх прав і свобод, зокрема на повагу до гідності та честі. Прояви дискримінації за будь-якими ознаками в певній сфері життя створюють нерівні умови як для реалізації прав у цій сфері, так і в подальшому можуть впливати на порушення прав у інших сферах життя. Так, якщо підліток зіткнувся із порушенням права на освіту внаслідок того, що він із малозабезпеченої сім’ї, і це право не було відновлено у подальшому, це може призвести до того, що він не буде відстоювати й інші свої права, наприклад, право на медичну допомогу.

Можливість отримання подібної інформації та аналізу випадків порушення прав дозволяє посилити адвокацію інтересів ПГР як на місцевому, так і на національному рівнях. Дані моніторингу можуть бути хорошим початком діалогу між усіма зацікавленими сторонами для пошуку найкращої стратегії вирішення проблемних питань в інтересах підлітка.Так, аналіз випадків порушення прав неповнолітніх показав, що у Харкові та Полтаві найчастіше порушуються права на освіту дітей ВПО та житлові питання для дітей-сиріт. У Чернівцях є проблема відсутності ефективного механізму реагування на спроби самогубства серед підлітків, зокрема якщо вони пов’язані із вживанням наркотичних речовин. У Кропивницькому фактором, який сприяє порушенню прав неповнолітніх, є робота так званих «Рад профілактики», які збираються при школах та ПТУ для винесення публічної догани неповнолітнім, якщо вони скоюють дрібні правопорушення (наприклад, порушення правил школи, або у разі, якщо стало відомо, що вони вживали наркотики). На зібрання таких рад запрошують вчителів та вихователів навчального закладу, священиків та спеціалістів з інших закладів (наприклад, психологів), які часто публічно принижують та залякують підлітка. У кожному з регіонів партнерської мережі були випадки порушення презумпції невинуватості, зокрема, з боку поліції та працівників освіти. Третина ситуацій стосується випадків стигматизації/дискримінації підлітків, що свідчить про обмеження їх прав і свобод, зокрема на повагу до гідності та честі. Прояви дискримінації за будь-якими ознаками в певній сфері життя створюють нерівні умови як для реалізації прав у цій сфері, так і в подальшому можуть впливати на порушення прав у інших сферах життя. Так, якщо підліток зіткнувся із порушенням права на освіту внаслідок того, що він із малозабезпеченої сім’ї, і це право не було відновлено у подальшому, це може призвести до того, що він не буде відстоювати й інші свої права, наприклад, право на медичну допомогу.

Соціальні працівники, педагоги та психологи можуть бути успішними захисниками прав неповнолітніх. За умови базової підготовки з прав людини такі спеціалісти часто вирішують проблемні питання навіть без залучення юристів. Тим не менш, створення мережі організацій та залучення якомога більше спеціалістів, які готові долучатись до виявлення випадків порушення прав та їх захисту, підвищує ефективність такої роботи та сприяє усуненню негативних практик загалом, а не тільки в окремих випадках.

У використанні інструменту моніторингу випадків порушення прав підлітків груп ризику є також складнощі: у багатьох випадках неповнолітні не бажають озвучувати факти порушення їх прав і тим більше їх документувати, спеціалісти, які проводять моніторинг, інколи занадто загально описують ситуації або ж не документують випадки порушення прав, якщо вдалось оперативно вирішити проблемну ситуацію, випадок є дуже для них складним чи спеціаліст не впевнений, чи даний випадок порушенням прав.Соціальні працівники, педагоги та психологи можуть бути успішними захисниками прав неповнолітніх. За умови базової підготовки з прав людини такі спеціалісти часто вирішують проблемні питання навіть без залучення юристів. Тим не менш, створення мережі організацій та залучення якомога більше спеціалістів, які готові долучатись до виявлення випадків порушення прав та їх захисту, підвищує ефективність такої роботи та сприяє усуненню негативних практик загалом, а не тільки в окремих випадках.

Плани на майбутнє

Планується створення онлайн-курсу для спеціалістів, які допомагають підліткам груп ризику, для усунення складнощів та подальшого просування інструменту. Курс буде безкоштовним та надасть можливість усім бажаючим, у тому числі спеціалістам без юридичної підготовки, ознайомитись з правами підлітків та алгоритмом захисту їх прав. Також буде продовжуватись документування та аналіз випадків порушення прав неповнолітніх з метою подальшої адвокації. Юридичний консультант AFEW-Україна і надалі буде дистанційно підтримувати спеціалістів у вирішенні найбільш складних випадків.

AFEW-Україна продовжить вдосконалювати та поширювати використання інструменту також моніторингу в інших регіонах України.