Форма опису проєкту_CoV-19 Solidarity Program KP advocacy 2022_УКР